H&M Vakfı Girişimcilikte Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı Bir Girişim Başlattı

 

Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturuyor, ama kadınlar tarafından kurulan start-up’lar küresel yatırım hacminin sadece %3’ünü alıyor. Kadın girişimcilere finansmanda eşit hak sağlamayarak, yatırımcılar her yıl Apple Inc. veya Amazon olabilecek iş fırsatlarını kaçırıyor. H&M Vakfı bunu değiştirmek istiyor.

Boston Consulting Group (BCG) verilerine göre, erkekler ve kadınlar girişim dünyasına eşit şekilde katılırsa global Gayri Safi Milli Hasıla yaklaşık %3 ila %6 arasında artabilir ve bu global ekonomiyi yaklaşık 2.5 -5 Trilyon Dolar arasında büyütebilir.

H&M vakfı tarafından kurulan Unfounded Ltd, dünya genelinde değerlendirilmeyen kadın iş gücünü ve kadın liderliğindeki işletmeleri temsil etmek için kurulan bir insiyatif. Bu kuruluşun amacı yatırımlardaki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak.

H&M Vakfı 2014 yılından bu yana küresel yoksullukla mücadele eden insani yardım kuruluşu CARE ile çalışıyor. İki kuruluş bugüne kadar birlikte düşük gelirli topluluklarda yaşayan 167.500 kadını eğitim, beceri geliştirme ve mikro finans yoluyla kendi işlerini kurmaları ve yönetmeleri için destekledi.

Şimdiye kadar H&M Vakfı cinsiyet eşitliğini desteklemek için CARE’ye 15 milyon ABD Doları bağışta bulundu.

2015 yılında, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi, BM Zirvesi’nde dünya liderleri tarafından kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandasında yer alan bağımsız bir hedef haline geldi.

H&M Vakfı Global Müdürü Diana Amini “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için 10 yıldan az bir süre kaldığı bu zamanda, kadın ve tüm ekonomi için pozitif bir değişim yaratmak için cinsiyet eşitliğine ve özellikle finansal ekonomiye odaklanmanın zamanı geldi. Yatırımcıların diliyle konuşarak, kararları veren ve çekleri yazan kişilere ulaşmak istiyoruz. Unfounded Ltd, kadın girişimcilerin finansmana erişimde karşılaştıkları engelleri aşmak için bir araç.” diyor.

Kadınlar Finansmana Erişmekte Zorlanıyor

Kadınlar tarafından kurulan girişimlerin başarılı olduklarına dair birçok kanıt olsa da, Dünya Bankası tarafından finansal destek açığı (gereken destek ile sunulan destek arasındaki fark) tahmini 1.7 trilyon USD olarak belirlendi. Bu fark nedeniyle yıllık 330 Milyar dolarlık iş hacmi gerçekleşemiyor.

Kadınlar para biriktirmeyi bilen, sorumlu borç alan ve hesaplayarak risk alan yöneticiler. Boston Consulting Group verilerine göre, kadınlar tarafından kurulan ya da kadın ortakla kurulan girişimler 5 senelik dönemde yüzde 10 daha fazla kar yapıyor. Kadın girişimciler daha yüksek getiri oranları elde ediyor ve büyümelerine izin verilirse, kadınların yönlendirdiği işletmeler borsada daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip. Yine de Silikon Vadisi’nden Sri Lanka’ya kadar her yerde kadınlar finansmana erişim eksikliği hissediyor. PitchBook’a göre, ABD’de girişim sermayesinin sadece yüzde 2,8’i 2019 yılında kadınlar tarafından kurulan şirketlere gitti.

H&M Foundation / CARE tarafından yürütülen programlara katılan kadın girişimcilerin çoğu, şirketleri büyümeye başladığında ve daha fazla sermayeye ihtiyaç duyduklarında, sadece kadın oldukları için daha az finansal destek gördüklerini belirtiyor.

Yatırımcılara Mektup

“Finansal katılımın yoksulluk döngüsünü kırmanın en iyi yollarından biri olduğunu biliyoruz. H&M Vakfı ile birlikte Etiyopya’daki 5.000 kadın girişimciye eğitim ve finansman erişimi sağladık ve bu da gelirlerinde % 500 artış sağladı. Kadınlara yatırım yapmak hem finansal hem de sosyal fayda getiriyor ve yatırımcılar bunu ne kadar çabuk fark etmeye başlarsa o kadar iyi. ” diyor CARE Hollanda Genel Müdürü Reintje van Haeringen.

H&M Vakfı kadın girişimcilere desteği teşvik etmek amacıyla dünyanın önde gelen 100 yatırımcısını Unfounded.ltd’e yatırım yapmaya davet ediyor. Bu amaçla her yatırımcıya  özel bir yatırım fırsatı mektubu yollanıyor. Yatırım fırsatı mektubu ile birlikte yatırımcılara, kadın girişimcilerin potansiyelini kapsamlı olarak analiz eden bir rapor da iletiliyor. Bu rapor ayrıca, finans dünyasındaki önyargıların nasıl ele alınacağına ilişkin ipuçlarının ve eylemlerin bir derlemesini de içerecek. Rapor istatistiklerin ardında kilitli kalan kadın girişimcileri gösteriyor.

 

Websitesi: https://unfounded.ltd.

Global 100 yatırımcıya gönderilen rapor ve yatırım fırsatı mektubuna https://unfounded.ltd/press adresinden ulaşabilirsiniz.

Etiketler: h&m
Henüz Yorum Yok

Cevap Bırak

E-Posta adresiniz yayımlanmayacak.