Operasyon Sorumlusu:

Mağazalardaki ürün, demirbaş stoğu, mağaza açılışları, renovasyonları, kapanışları; personeller ile ilgili tüm idari işlerden sorumludur. Mağaza yöneticisi ve satınalma sorumlusu ile içiçe çalışır.

Mağaza Yöneticisi:

Mağaza içerisindeki tüm idari işlerden, ürün satışı, stok bilgisi, stok sayımı ve personel yönetimi ile ilgili tüm konulardan sorumludur. Operasyon sorumlusu ya da Bölge Yöneticisi’ne raporlama yapar.

Vitrin Tasarımı:

Sezonun temasına ya da yapılacak kampanyalara uygun vitrindeki hikayeye tasarımla birlikte karar verir; hikayeye uygun dekorun tasarımını yapar; dekor üretim sürecini yönlendirir.

Görsel Düzenleme Sorumlusu:

Ürünlerin mağaza giriş tarihine ve koleksiyonda çizilen temalara uygun vitrin ya da mağaza içi görsel düzenlemeyi yapar. Rutin mağaza çalışmaları yapar ve uygulanmasını sağlar.

Lojistik Sorumlusu:

Satınalma departmanı tarafından alımı gerçekleşen ürünlerin istenen tarihlerde mağazalarda olabilmesi için üretici, tedarikçi, gümrük ve depo arasında koordinasyonu sağlar.

CRM:

Bir marka için önemli olan, satış yapılan müşterinin düzenli bir müşteri dönüşmesi; yani geri gelmesidir. CRM yani Müşteri İlişkileri Yönetimi, müşterinin markayla bağ kurabilmesi için düzenli olarak müşteri veri tabanları oluşturur, müşterileri zevk ve isteklerine göre kategorize edebilmek için mümkün olan en detaylı bilgiyi toplar, müşterilere en doğru iletişim yolu ve sesiyle ulaşabilmek için gerekli stratejileri geliştirir.

Müşteri Hizmetleri:

Alım sonrası müşteri taleplerini dinler, çözümü konusunda ürün ya da satınalma departmanı ile birlikte çalışır. Müşteri memnuniyetini sağlar.

Satınalma:

Mağazada sergilenecek koleksiyonların seçimini yapar. Genelde 1 sene önden ilerler, planlama ile birlikte çalışır. Önceki yılın satış performanslarını,  bulunduğu yıl için verilen bütçe ile harmanlar; en doğru ürün paketini oluşturur. Trendleri takip eder, pazar araştırması ve rakip analizi yapar.

Satış Sorumlusu:

Mağazadaki ürünlerin en kısa sürede, en fazla adette satılmasından sorumludur. Mağaza ya da satış müdürüne bağlı olarak çalışır. Satış/stok dengesi, ürün talebi ve mağaza görsel standartlarını yerine getirmekle yetkilidir.

Planlama Sorumlusu:

Satınalma aşamasından itibaren bütçe planlaması yapar, alımı yapılacak ürünlerin bütçe dağılımını satınalma departmanı ile belirler, geçmiş satış