Çocuk Giyim Sektörü Ve Türkiye’deki Gelişimi
Geleceğe yönelik trendlerden en fazla yararlanacak kesimin çocuklar olduğu bir gerçek! Mevcut demografik yapıyı ve Türkiye’de saatte ortalama 160 bebek doğduğunu göz önüne alırsak çocuk giyim pazarının büyümesi kaçınılmaz. Çocuk giyim sektörü…